Udostępnij:
Astma u Dzieci

Czy moje dziecko ma astmę?

data publikacji:
20 kwietnia 2020
Dzieci w wieku szkolnym są najliczniejszą grupą, u której zostaje zdiagnozowana astma. Sprawdź jakie mogą być jej objawy, gdyż wczesne rozpoznanie jest gwarancją skutecznego leczenia.
Udostępnij:
Udostępnij:

Rozwój młodego organizmu wiąże się z wieloma zmianami fizjologicznymi. W tym czasie występuje wzmożony wzrost ciała, rozwój mięśni oraz dojrzewanie układu odpornościowego. Wszystkie te czynniki mogą znacząco wpływać na osłabienie się ochrony immunologicznej. Elementy, które mogą znacznie wpływać na rozwój astmy u dzieci to roztocza, alergeny zwierząt, zakażenia wirusowe i bakteryjne oraz  nieprawidłowa dieta. 

Astma czy rozwój innych dolegliwości?

Dzieci w wieku szkolnym są najliczniejszą grupą, w której diagnozowana jest astma. Często jednak nie jest ona pierwszym podejrzeniem zarówno lekarzy rodzinnych jak i rodziców. Przyczyną są niejednoznaczne objawy obserwowane w codziennych sytuacjach, które nie są podstawą do precyzyjnego zdiagnozowania astmy. Mogę one świadczyć również o zespole obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS), którego skutkiem może być otyłość, zaburzenia zachowania oraz nadciśnienie tętnicze. Problemy z oddychaniem, które powodują częste pobudki w nocy mogą być wynikiem przerostu migdałków, których usunięcie jest prostym zabiegiem wpływającym na wzmocnienie odporności. 

Na co należy zwracać uwagę?

Na podstawie obserwacji zdiagnozowanych dzieci, można zauważyć powtarzalność niektórych dolegliwości. W przypadku ich nasilania się powinny być traktowane jako ostrzeżenie przed nieprawidłowym rozpoznaniem. Należą do nich:

  • Uczucie spłyconego oddechu po wykonaniu krótkiego, intensywnego wysiłku z wrażeniem ciężkiego unoszenia się klatki piersiowej, czasem z występującym bólem w okolicy splotu słonecznego,
  • Ciągłe zmęczenie objawiające się mniejszą wydajnością, osłabieniem mięśni, problemami z koncentracją oraz częstymi bólami głowy,
  • Zaciemnienia skóry wokół oczu, bladość twarzy pojawiają się u dzieci, które najintensywniej odczuwają problemy z oddychaniem w nocy,
  • Szczególną uwagę powinniśmy zwracać na dzieci, u których alergie zostały potwierdzone testami. Pierwotnie wskazany rodzaj alergii pod wpływem zmieniających się warunków środowiska może zmienić swój rodzaj uczulania. 

Dowiedz się więcej na temat jak wygląda diagnoza astmy w praktyce

Należy pamiętać, że nie u każdego dziecka wyżej wymienione objawy wystąpią w taki sam sposób. Istnieje możliwość wystąpienia kilku na raz, bądź tylko jednego z nich. 

Życie z astmą

Astma u dzieci jest najczęstszą chorobą przewlekłą, która odpowiada za największą liczbę opuszczonych dni w szkole. Może również wpływać na dynamikę rodziny czego efektem będzie jej całkowicie odmienne funkcjonowanie. Świadomość i zrozumienie czynników, które prowadzą do rozwoju astmy we wczesnym okresie życia, jest niezbędne w opracowaniu strategii prewencyjnej.

Badacze zidentyfikowali dwa czynniki ryzyka. Dotyczą one uczulenia alergicznego i świszczących chorób dróg oddechowych, które zostały wywołane przez wirusy i bakterie, same lub w połączeniu. Te elementy mogą wywierać wpływ w ciągu pierwszych kilku lat życia w taki sposób, że astma zostanie zdiagnozowana zanim dziecko zacznie uczęszczać do szkoły podstawowej (od 5 do 6 roku życia).

Niezwykle ważne jest również, aby zidentyfikować czynniki genetyczne i środowiskowe, które kierują układem odpornościowym i elementami układu oddechowego, tak aby pozwoliły na rozpoznanie astmy. 

Sledź nas:
Rekomendowane dla Ciebie
FindAir to wielokrotnie nagradzana firma tworząca innowacyjne narzędzia do monitorowania astmy i POCHP