Udostępnij:
Astma

Poziom kontroli astmy – czym jest i jak go określić?

data publikacji:
12 maja 2020
Prawidłowo określony poziom kontroli astmy gwarantuje dokładne dopasowanie leczenia do potrzeb pacjenta. Aby móc to osiągnąć potrzebujemy jednak odpowiednich narzędzi.
Udostępnij:
Udostępnij:

Ocena poziomu kontroli astmy oparta na właściwych parametrach jest skuteczną metodą oceny stosowanego leczenia. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia astmy, powinno być ono utrzymane, zintensyfikowane lub stopniowo zmniejszane w oparciu o poziom kontroli astmy. Z tego powodu kluczową kwestią jest znalezienie narzędzi, które pozwolą na wiarygodną identyfikację i monitorowanie tego parametru.

Sposoby monitorowania poziomu kontroli astmy

Wysoki poziom kontroli astmy oznacza skuteczne jej leczenie, pozwalające na w pełni normalne funkcjonowanie, w tym uprawianie sportu. Aby móc to osiągnąć, kluczowa w procesie leczenia i współpracy z lekarzem jest samokontrola i monitorowanie objawów przez pacjenta. Nie jesteśmy jednak w stanie określić jednoznacznego parametru, który pozwoliłby na ocenę efektywności leczenia i poziomu kontroli astmy. Możemy natomiast uzyskać wszystkie niezbędne do tego dane monitorując i zapisując poszczególne objawy w połączeniu z ich intensywnością oraz częstością występowania. W tym celu pomocne mogą się okazać:

  • Dzienniczki astmy,
  • Powszechnie dostępne kwestionariusze takie jak „Test Kontroli Astmy”,
  • Rozwiązania takie jak aplikacje mobilne, które pozwalają na zapisywanie objawów w swoim telefonie.

Kluczowe jest ustalenie razem z lekarzem parametrów, które będziemy monitorować tak, aby było to jak najmniej uciążliwe na co dzień.

Zobacz również: Alergie krzyżowe – czym są i jak się objawiają?

Co mówią badania?

Badania, przeprowadzone na dużej grupie pacjentów w Europie pokazały, że tylko 5,3% badanej populacji spełnia wszystkie kryteria kontroli astmy, jakie wskazano w wytycznych GINA (Global Initiative for Asthma). Co więcej ponad 50% osób zgłaszało występowanie ciężkich objawów astmy. Utrzymywali oni jednak, że jest ona bardzo dobrze lub w pełni kontrolowana. Powodem problemów z osiągnięciem kontrolowanej astmy może być niewłaściwie dobrane leczenie farmakologiczne lub nieprzestrzeganie planu leczenia.

Utrzymywanie optymalnej kontroli astmy

Osiągnięcie optymalnego poziomu kontroli astmy jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa oraz jakości życia. Należy pamiętać jednak, że utrzymanie tego stanu wymaga także zachowania odpowiednich środków. Poniżej przedstawione są dobre praktyki, które mogą w tym pomóc.

  • Zapisuj każde wystąpienie objawów i użycie leków,
  • Nie lekceważ infekcji (infekcja dróg oddechowych może być przyczyną utraty kontroli astmy)
  • Rzuć palenie tytoniu, jeśli możesz nie narażaj się także na bierne palenie,
  • Unikaj ekspozycji na alergeny,
  • Jeśli nastąpi nagłe pogorszenie samopoczucia, skontaktuj się z lekarzem.

Sledź nas:
Rekomendowane dla Ciebie
FindAir to wielokrotnie nagradzana firma tworząca innowacyjne narzędzia do monitorowania astmy i POCHP