Udostępnij:

Value based healthcare – opieka zdrowotna oparta na wartości 2

data publikacji:
24 września 2020
Value based healthcare jest odpowiedzią na zmiany takie jak starzenie się społeczeństwa, zwiększająca się liczba osób cierpiących na choroby przewlekłe, pojawienie się dużej ilości nowych technologii, a także większa świadomość społeczeństwa o swoich potrzebach zdrowotnych.
Udostępnij:
Udostępnij:

Value based healthcare – kluczowe kwestie

Jednym z najbardziej istotnych czynników są ciągłe pomiary wyników, które są kluczowe dla pacjenta. Obecnie większość systemów w Polsce niestety nie monitoruje powszechnie wyników pacjentów lub po prostu robią to cząstkowo. Powinno się to odbywać regularnie, ponieważ potwierdzeniem tego jak przebiegało leczenie i czy przyniosło jakiekolwiek skutki są właśnie wyniki zdrowotne. Tego typu monitoring pozwala na powiązanie wyników zdrowotnych pacjentów z konkretnymi ścieżkami leczenia lub kosztami pełnego cyklu leczenia. Porównywanie wyników przynosi realne skutki w formie szansy na wychwycenie różnic pomiędzy wieloma świadczeniodawcami z zakresu wyników zdrowotnych, algorytmów postępowania czy organizacji opieki, czynników powodujących te różnice i wprowadzenia zmian w zakresie opieki nad pacjentem. Te działania mogą zaowocować w ogólną poprawę wyników zdrowotnych. Jednak kluczową kwestią w systemie value based healthcare jest to, aby wyniki pomiarów oraz kosztów były nierozłączną częścią świadczeń opieki zdrowotnej przy jak najmniejszym obciążeniu wszystkich świadczeniodawców. Zmierzone wyniki, aby mogło być skuteczne zanim zostanie wdrożone powinno rozpocząć się od klarownego określenia zestawu wskaźników, które będą zbierane oraz poddawane ocenie.

Value based healthcare – gromadzenie i wykorzystywanie danych

Jednym z ważniejszych czynników value based healthcare jest branie pod uwagę opinii pacjenta. Uzyskiwana jest w formie raportowania wyników zdrowotnych (PROM-Patient Reported Outcomes Measures). Jest to istotne, dlatego, że przekazują one cenne informacje, które dotyczą tego jak pacjent się czuje w trakcie leczenia, czy widoczne są jego skutki oraz czy jego jakość życia się poprawiła. Dzięki informacji zwrotnej pacjenta możliwa jest dokładniejsza ocena korzyści leczenia. Systematyczne zbieranie i raportowanie wyników zdrowotnych jest uwarunkowane prowadzeniem autentycznych rejestrów medycznych. Wykorzystuje się je do przechowywania i korzystania z danych, które pozwolą na stworzenie efektywniejszych algorytmów w celu poprawy wyników zdrowotnych. Rejestry medyczne są o tyle ważne, gdyż tworzenie nowych lub segregacja starych może umożliwić w sposób wiarygodny monitorowanie skutków leczenia. Podczas wykorzystywania rejestrów medycznych określa się wskaźniki, bez których nie można byłoby oszacować finansowania świadczeń, które zostaną zdefiniowane na podstawie wyników zdrowotnych w trakcie korzystania z konkretnej terapii. Ważnym źródłem dowodów naukowych (RWE-real world evidence) są oczywiście nie tylko rejestry medyczne. Są to również elektroniczna dokumentacja medyczna, aplikacje zdrowotne czy mobilne urządzenia. Stanowią one bardzo wartościowe uzupełnienie wiedzy określającej poziom skuteczności i bezpieczeństwa konkretnego leczenia w badaniach klinicznych.

Zobacz również: Weź udział w projekcie i otrzymaj urządzenie FindAir ONE

Value based healthcare – czynniki jakości rejestrów

Skuteczność rejestru określa się na podstawie tego w jakich ilościach i jakiej jakości są dane w nim przechowywane. Występują różne determinanty jakości rejestru:

  • rejestry powinny działać na skalę krajową lub międzynarodową,
  • rejestry powstają w oparciu o czynny udział lekarzy, a także specjalistów,
  • wszystkie dane są ogólnodostępne dla interdyscyplinarnych grup specjalistów,
  • właściwa infrastruktura informatyczna pozwalająca na zbieranie danych, a także analizę,
  • przejrzyste regulacje prawne, które pozwalają na szeroką dostępność danych w rejestrach.

Value based healthcare – integracja systemu

Organizacje, aby wdrożyć value based healthcare powinny:

  • precyzyjnie scharakteryzować usługi,
  • umieścić usługi w mniejszej liczbie lokalizacji,
  • dobrać jak najlepsze miejsce dla konkretnej usługi,
  • połączyć opiekę pomiędzy różnymi pozycjami.

Najlepsze ośrodki oferujące innowacyjność i wysokiej jakości usługi powinny zwiększać swój zasięg poprzez rozwój strategiczny oraz otwarcie się na współdziałanie z innymi podmiotami. W modelu value based healthcare powinno to odbywać się ze względu na to, że zwiększyłoby to dostęp do wysokiej jakości usług, ulepszenia raportów i skutecznie pomogłoby w eliminowaniu fragmentaryzacji opieki. Komponenty składające się na płynne funkcjonowanie modelu value based healthcare przede wszystkim wymagają stworzenia i wprowadzenia szerokie infrastruktury informatycznej. Polega ona na połączeniu standardów danych z architekturą technologii IT oraz sposobów analitycznych. Pomagają one w regularnym obserwowaniu i analizie wyników zdrowotnych, czynników ryzyka i kosztów opieki. Umiejętne korzystanie z danych często skutkuje wartościowymi wnioskami. Rozwiązania z dziedziny technologii sensorycznej, inteligentnego otoczenia czy zdalnego monitorowania mają bardzo dużą wartość w modelu value based healthcare. Umożliwiają one stałe monitorowanie stanu pacjenta oraz zawiadamianie o sytuacjach zagrażających życiu, co skutkuje szybszym podjęciem odpowiednich działań. Zdobyte dane przy pomocy urządzeń elektrycznych czy różnych źródeł medycznych oraz ich liczebność nie są możliwe do przeanalizowania przez człowieka. Magazynowanie i analiza tak wielu danych jest czasem trudna dla różnych podmiotów. Realizacja jest zazwyczaj przy pomocy sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML). Polega to na automatyzacji inteligentnego podejmowania decyzji w oparciu o dane. AI korzysta z algorytmów, które bazują na modelach statystycznych i stosuje się je np. w diagnostyce (przewidywanie stanu zdrowia) i personalizacji leczenia (stała obserwacja, zespolenie i współpraca uczestników procesu).

Sledź nas:
Rekomendowane dla Ciebie
FindAir to wielokrotnie nagradzana firma tworząca innowacyjne narzędzia do monitorowania astmy i POCHP