Zaloguj się

Zbieraj informacje o użyciu niezależnie od typu inhalatora

Nakładki FindAir ONE są dostępne dla inhalatorów pMDI, inhalatorów Ellipta, Easyhaler i Turbuhaler. Każde urządzenie zbiera te same dane.

Uzyskaj pełne informacje o każdym użyciu inhalatora

Wszystkie urządzenia FindAir ONE rejestrują szczegółowe informacje o każdym zażytym leku, tworząc kompleksowy zapis astmy pacjenta.

Czas i miejsce użycia
Warunki atmosferyczne
Zanieczyszczenia powietrza
Przestrzeganie terapii

Gotowy do użycia
i nie wymagający obsługi

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth pomiędzy urządzeniem a telefonem pacjenta, wszystkie dane są zapisywane i przekazywane do lekarza automatycznie. Urządzenie nie wymaga ładowania ani konserwacji przez 12 miesięcy.

Spójne dane dostępne w wybranej przez Ciebie formie

Wszystkie informacje o użyciach leków są natychmiast przesyłane do internetowej platformy, gdzie mogą być przeglądane je lub pobrane w wybranym formacie.

Salbutamol
Lek Ratunkowy
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Budesonide + Formoterol
Lek Stały
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue

Applications for
FindAir ONE devices

All FindAir ONE devices register multiple information for every medication usage to create a comprehensive record of patient’s asthma

Telemedicine
Treat your asthma & COPD patients remotely
Expand your range of services for asthma and COPD patients. Provide your patients with the best remote asthma care thanks to unique insights provided by smart inhalers
  • Send invites based on usages data
  • Provide data-based predictions and warnings
  • Provide usages raports and statistics
Zobacz więcej
Research
Treat your asthma & COPD patients remotely
Expand your range of services for asthma and COPD patients. Provide your patients with the best remote asthma care thanks to unique insights provided by smart inhalers
  • Send invites based on usages data
  • Provide data-based predictions and warnings
  • Provide usages raports and statistics
Zobacz więcej
Clinics
Treat your asthma & COPD patients remotely
Expand your range of services for asthma and COPD patients. Provide your patients with the best remote asthma care thanks to unique insights provided by smart inhalers
  • Send invites based on usages data
  • Provide data-based predictions and warnings
  • Provide usages raports and statistics
Zobacz więcej

Dane techniczne

Każde z urządzeń FindAir ONE jest przeznaczone do konkretnego typu inhalatora, mają jednak te same podstawowe cechy techniczne.
Bez ładowania - 12 miesięcy pracy baterii
Pamięć wewnętrzna
Łączność z wieloma urządzeniami
Zgodność z dedykowanymi i zewnętrznymi aplikacjami
Łączność Bluetooth
Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE

Poznaj lepiej urządzenia
z serii nakładek FindAir ONE

Wybierz inteligentną nakładkę dedykowaną do Twojego inhalatora i dowiedz się więcej o jej funkcjach.