Projekty UE

Findair sp. z o. o realizuje projekt dofinansowany z funduszy Europejskich „Zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym spółki Findair”
Tytuł Projektu:
Zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym spółki Findair
Cel Projektu:
Głównym celem mechanizmu realizacji projektu jest promocja marki Beneficjenta oraz ekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą produktową na nowe rynki zagraniczne i zaprezentowanie produktu szerokiemu spektrum odbiorców na rynkach perspektywicznych.
Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu jest wzrost ekspansji zagranicznej oraz wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych.
Wartość projektu:
271 800 zł
Kwota dofinansowania:
231 030 zł
Findair sp. z o. o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich B+R „FindAir”
Tytuł Projektu:
Projekt B+R „FindAir”
Opis Projektu:
FindAir Sp. z o o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Cel Projektu:
FindAir - Projekt dotyczący przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania inteligentnej metody monitorowania astmy celem poprawy jakości życia osób chorych na astmę opartej o inteligentne urządzenie i system analizy przebiegu choroby.
Planowane Efekty:
Efektem realizacji projektu jest opracowanie modelu do wykonania prognozy wystąpienia ataku astmy oraz identyfikację głównych czynników wywołujących objawy u pacjentów
Wartość Projektu
859 000 zł
Kwota dofinansowania:
687 200 zł